Lao động - Tiền lương

Hỏi: Giải quyết thôi việc đối với người quản lý đơn vị sự nghiệp thế nào?

Lâm Hồng Đel - 11:05 16/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về giải quyết thôi việc với trường hợp bà Nguyễn Thị A, được tuyển dụng giáo viên từ tháng 9/1991, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng vào tháng 11/2006, bổ nhiệm Hiệu trưởng vào tháng 2/2013, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng ngày 3/1/2018. Đến ngày 29/12/2022, bà A được UBND cấp quận giải quyết thôi việc đối với viên chức kể từ ngày 1/1/2023 theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian bà A tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là từ ngày 1/1/2009 đến hết tháng 1/2023, từ tháng 2/2023 đến nay không tham gia BHTN. Để đảm bảo giải quyết chế độ thôi việc cho bà Nguyễn Thị A theo đúng quy định, tôi xin hỏi, việc thực hiện giải quyết chế độ thôi việc đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị A là thực hiện chế độ thôi việc cho công chức hay viên chức? Trường hợp giải quyết thôi việc cho viên chức thì chế độ được hưởng trợ cấp của bà A sẽ chỉ được thực hiện đến 31/12/2008 phải không? Trường hợp giải quyết thôi việc là công chức, thì Quyết định của UBND quận thời điểm này theo căn cứ là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP có đúng không? Nếu thực hiện chế độ thôi việc với công chức theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, có phải bà A sẽ được hưởng chế độ từ ngày tuyển dụng giáo viên đến ngày được chấp thuận nghỉ việc không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), trường hợp bà Nguyễn Thị A bổ nhiệm Hiệu trưởng lần đầu tháng 2/2013, bổ nhiệm lại vào tháng 1/2018 (trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 bắt đầu có hiệu lực) được thực hiện chế độ, chính sách và áp dụng các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cho đến hết thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

Theo đó, việc giải quyết chế độ thôi việc cho bà A được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.