Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Hàng hóa nào phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?

Duy Hưng - 08:31 28/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi nhập khẩu các mặt hàng cần kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hoá nhóm 2 tại khu vực TPHCM theo Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 6/4/2021. Mặt hàng là bộ phân chia và khuếch đại 9go62m 4 dây điện, 2 cuộn cáp tivi (250 m/cuộn), 2 cái khuếch đại, 50 cái đầu kết nối RF, 50 cái đầu kết nối F, hiệu EBY/LIX/Mwshine, model: SP-03/MW-BLE-M22, hàng mới 100% (HS code: 85371099). Xin hỏi, công ty tôi phải làm thủ tục thế nào và ở đâu?

Trả lời

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Từ ngày 15/2/2024, Thông tư số 41/2023/TT-BCT quy định danh mục, sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương có hiệu lực, đã bãi bỏ một số hàng hóa liên quan đến thiết bị điện phòng nổ (HS code: 85371099) trước đây phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 6/4/2021, do đó các hàng hóa có mã HS nêu trên sẽ không phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2.

Công ty cần chủ động rà soát tên danh mục hàng hóa trước khi nhập khẩu, nếu hàng hóa không thuộc danh mục theo quy định tại Thông tư số 41/2023/TT-BCT thì không phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.