Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Hướng dẫn đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Nguyễn Thị Mỹ L. - 15:27 09/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi vừa đăng nhập vào Cổng dịch vụ công để chuyển đổi từ giấy phép lái xe (GPLX) bìa cứng sang vật liệu PET, nhưng không lấy được thông tin GPLX của tôi trên hệ thống. Xin hỏi, tôi phải làm gì để có thể chuyển đổi GPLX, hoặc cần liên hệ cơ quan nào để được hỗ trợ thực hiện việc này?

Trả lời

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải chỉ triển khai đổi GPLX trực tuyến đối với GPLX ô tô vật liệu PET do ngành giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chưa triển khai đổi GPLX trực tuyến đối với GPLX bằng giấy bìa (mẫu cũ) do trước đây các tỉnh, thành phố thực hiện quản lý thủ công và dữ liệu loại GPLX này chưa được đồng bộ trên hệ thống.

Sở Giao thông vận tải đã liên hệ và hướng dẫn bà L. thực hiện trình tự thủ tục đổi GPLX bằng giấy bìa (mẫu cũ) sang GPLX vật liệu PET (mẫu mới) theo hình thức nộp hồ sơ trực tiếp.

Về nội dung đồng bộ dữ liệu GPLX trên hệ thống VneID, một số trường hợp không có thông tin về GPLX khi cập nhật dữ liệu cá nhân trên hệ thống VNeID là do thời điểm cấp, đổi GPLX người dân sử dụng Giấy chứng minh nhân dân cũ (loại 9 số), khi cập nhật trên hệ thống VNeID thì sử dụng Căn cước công dân (loại 12 số) nên không tìm thấy được dữ liệu GPLX. Trường hợp này, người dân thực hiện đổi lại GPLX mới và khai báo thông tin cá nhân theo Căn cước công dân (loại 12 số), sau đó cập nhật GPLX trên hệ thống VneID.