Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Khi nào cần đăng ký chương trình khuyến mại?

Nguyễn Thị Ngọc Ánh - 10:33 30/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, nếu tổ chức nhiều chương trình khuyến mại cho cùng một mặt hàng trong một tháng, mỗi chương trình cách nhau 3-5 ngày và tổng giá trị khuyến mại của mỗi chương trình đều dưới 100 triệu đồng thì có cần thực hiện thủ tục đăng ký/thông báo chương trình khuyến mại hay không?

Trả lời

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Đối với các chương trình khuyến mại phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại, pháp luật hiện hành không quy định giới hạn tổng giá trị giải thưởng của chương trình theo mức nào thì không phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại.

Do vậy, khi thực hiện chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng trên 100 triệu đồng hay dưới 100 triệu đồng (kể cả là 1 triệu đồng) thì thương nhân vẫn phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại.

Đối với các chương trình khuyến mại phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại, theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, khi thực hiện chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng dưới 100 triệu đồng, thương nhân không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại. Pháp luật hiện hành cũng không có quy định nào về khoảng thời gian cách nhau giữa các chương trình khuyến mại.