Lao động - Tiền lương

Hỏi: Kinh doanh quán cà phê có thuộc đối tượng hỗ trợ?

Dương Chí Quyền - 08:05 17/04/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là hộ kinh doanh quán cà phê. Từ khi có dịch COVID-19 tới hiện tại tôi vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ cho hộ kinh doanh. Tôi đã liên hệ địa phương thì được thông báo chưa có tiền hỗ trợ. Tôi không biết tôi có trong danh sách hỗ trợ hay không. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, phản hồi.

Trả lời

UBND Phường 5, Quận 6, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 12/4/2023, UBND Phường 5 đã mời ông Dương Chí Quyền đến trụ sở UBND Phường để trao đổi và thông tin về vụ việc trên, cụ thể:

Năm 2021, TPHCM thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có thực hiện giãn cách xã hội. UBND Quận 6 đã ban hành Công văn số 3197/UBND-TCKH ngày 20/9/2021 về việc triển khai hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Sở Y tế ban hành Công văn số 3786/SYT-NVY ngày 20/6/2021 về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBND Thành phố, theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng không phục vụ tại chỗ.

Hộ kinh doanh của ông Dương Chí Quyền thuộc ngành nghề dịch vụ ăn uống và không thuộc đối tượng "hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động liên tục 15 ngày trở lên do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19" được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Qua buổi làm việc với ông Dương Chí Quyền với các nội dung và thông tin chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp thuộc diện và không thuộc diện tiếp nhận và không có ý kiến gì khác với những nội dung phản ánh.