Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Ký hiệu 'T' là loại đất gì?

Phạm Gia Bảo - 21:42 13/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, theo Quyết định số 56-ĐKTK ngày 5/11/1981 của Tổng cục Quản lý ruộng đất thì ký hiệu chữ “T” là như thế nào? Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét đăng tải Quyết định số 56-ĐKTK ngày 5/11/1981 để người dân tham khảo.

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc ông Phạm Gia Bảo hỏi về Quyết định số 56-ĐKTK ngày 5/11/1981 của Tổng cục Quản lý ruộng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn ông đến Trung tâm dữ liệu quốc gia Khu vực 1 để khai thác tư liệu, tài liệu lưu trữ đất đai.

Theo Bản đồ 299 lập theo Chỉ thị số 299-TTg năm 1980 thì ký hiệu "T" là đất thổ cư gồm đất ở và đất vườn, ao.