Lao động - Tiền lương

Hỏi: Long An phản hồi kiến nghị về trợ cấp do ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Thanh Bình - 14:56 07/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm nghề chạy xe ôm công nghệ, vợ tôi làm công nhân, do dịch COVID-19 nên công ty phá sản và vợ tôi phải nghỉ việc. Gia đình tôi có một con nhỏ 4 tuổi. Gia đình tôi được khu phố gọi 2 lần ra kê khai nhận tiền hỗ trợ nhưng tôi và vợ không được nhận tiền hỗ trợ. Khu tôi ở cũng chưa ai được nhận hỗ trợ, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, trả lời.

Trả lời

UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trả lời vấn đề này như sau:

Thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 3552/UBND-VHXH ngày 29/7/2021 về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, UBND huyện đã tổ chức triển khai thực hiện và đã chi hỗ trợ theo đúng quy định, cụ thể:

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng đại dịch COVID-19: 278 lượt doanh nghiệp/29.923 lượt lao động/số tiền 92.822.575.000 đồng.

- Hỗ trợ lao động ngừng việc: 25 lượt doanh nghiệp/21.369 lượt lao động/số tiền 21.369.000.000 đồng.

- Hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cho 10.376 người với số tiền 20.253.800.000 đồng.

Qua rà soát hồ sơ hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trường hợp gia đình ông Mai Thanh Bình như sau:

Trước khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, ông Mai Thanh Bình có nghề nghiệp là chạy xe công nghệ Grab. Trên cơ sở quy định của Quyết định số 10231/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An thì trường hợp của ông Mai Thanh Bình không được giải quyết hỗ trợ tiền vì nghề nghiệp của ông không thuộc nhóm ngành nghề được hỗ trợ và không đáp ứng được điều kiện bị mất việc làm trên địa bàn tỉnh Long An.

- Vợ ông Bình trước khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 làm công nhân công ty tại KCN Tân Kim. Vợ ông đã nhận hỗ trợ 3.710.000 đồng theo chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và 1.000.000 đồng hỗ trợ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi vào thời điểm tháng 9/2021.

Đối với việc phản ánh khu vực nơi ông ở cũng không có ai nhận được tiền hỗ trợ: Do không có thông tin cụ thể nên UBND huyện không có cơ sở kiểm tra và trả lời cho ông được. Do đó, đề nghị ông cung cấp thông tin cụ thể để UBND huyện kiểm tra và sẽ thông tin cho ông theo quy định.