Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Nhận BHXH một lần tại nơi cư trú, cần giấy tờ gì?

Trần Minh Nguyệt - 09:01 19/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi có hộ khẩu tại TP. Hải Phòng. Xin hỏi, tôi muốn nhận BHXH một lần tại TPHCM có được không? Nếu được thì cần những giấy tờ gì để đăng ký?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Về giải quyết hưởng BHXH một lần, tại Khoản 3 Điều 110 Luật BHXH năm 2014 quy định: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng BHXH một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan BHXH.

Để tạo điều kiện thuận lợi đối với người lao động tham gia BHXH thụ hưởng chính sách người lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH một lần tại cơ quan BHXH nơi thuận tiện nhất.

Do đó, nếu tại thời điểm bà đủ điều kiện theo quy định nêu trên và có yêu cầu nhận BHXH một lần mà bà đang cư trú tại bất kỳ tỉnh nào thì bà đều có thể nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH một lần tại cơ quan BHXH nơi đang cư trú để được giải quyết.

Hồ sơ hưởng BHXH một lần

Theo quy định tại Điều 109 Luật BHXH năm 2014, hồ sơ hưởng BHΧΗ một lần như sau:

- Sổ BHXH;

- Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (Mẫu số 14-HSB kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam);

- Đối với người ra nước ngoài định cư cần phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây: Hộ chiếu do nước ngoài cấp; Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài; giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; có giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn 5 năm trở lên của cơ quan nước ngoài cấp;

- Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH; Điều 1 Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 sửa đổi Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.

BHXH Việt Nam trả lời để bà được biết và đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ BHXH một lần đối với mình.

Tuy nhiên, khi nhận BHXH một lần người lao động sẽ bỏ lỡ cơ hội được hưởng lương hưu để trang trải cuộc sống, cũng như được hưởng chế độ BHYT, chăm sóc sức khỏe khi về già. Do đó, BHXH Việt Nam mong bà cân nhắc bảo lưu thời gian tham gia BHXH để tiếp tục tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.