Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Ông Nguyễn Gia Phương được bổ sung thâm niên nghề để tính lương hưu

Nguyễn Gia Phương - 10:05 25/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm giáo viên từ tháng 9/1977 đến tháng 9/1983. Tháng 9/1983 - 9/1985, tôi tham gia nghĩa vụ quân sự. Tháng 9/1985 - 10/1988, tôi tiếp tục làm giáo viên. Tháng 9/1995, tôi chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp và nghỉ hưu tháng 6/2012. Tôi được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 1/9/1988 đến ngày 31/3/1993. Xin hỏi, phụ cấp thâm niên nhà giáo của tôi có được cộng để tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề không?

Trả lời

BHXH Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH và quá trình công tác có đóng BHXH, ngày 10/6/2012, BHXH Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 3904/10/QĐ-HT về việc hưởng chế độ hưu trí hằng tháng đối với Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Gia Phương; sinh ngày 15/5/1958, nguyên là giáo viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung, Tổng cục Kỹ thuật.

Thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, Thông tư số 08/2015/TT-BQP ngày 2/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với một số đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng; BHXH Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 327/QĐ-ĐC ngày 28/12/2016 về việc điều chỉnh chế độ hưu trí hằng tháng; trong đó đã tính bổ sung phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo thời gian từ tháng 9/1977 đến tháng 8/1983 và từ tháng 11/1985 đến tháng 8/1995 để tính lương hưu đối với đồng chí Nguyễn Gia Phương kể từ tháng 5/2011 theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và Thông tư số 08/2015/TT-BQP.