Lao động - Tiền lương

Hỏi: Phó Chủ tịch xã được hưởng lương mức nào?

Mai Văn Minh - 08:37 17/10/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi là nhân viên hợp đồng, công tác tại UBND xã được 10 năm, hệ số lương hiện tại là 3,0. Năm 2020, tôi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã. Xin hỏi, khi chuyển sang cán bộ xã, hệ số lương của tôi có được giữ nguyên như hiện tại không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời ván đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 2 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trường hợp đã có bằng tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức danh cán bộ cấp xã (lần đầu) từ ngày 1/10/2010 trở về sau, thì kể từ ngày được bầu cử, bổ nhiệm được xếp vào hệ số lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính quy định tại Điểm a, Khoản 2 này và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh đảm nhiệm theo trình độ đào tạo.