Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Quảng cáo trên phương tiện giao thông cần thực hiện thủ tục gì?

Lê Thị Minh Anh - 11:31 03/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi có nhu cầu thực hiện quảng cáo bằng phương tiện giao thông (chủ yếu là ô tô cá nhân) trên nhiều tỉnh thành. Xin hỏi, công ty của tôi có cần thực hiện thủ tục thông báo nào không?

Trả lời

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 29, 30 Luật Quảng cáo, các phương tiện bảng quảng cáo, băng-rôn, đoàn người thực hiện quảng cáo phải thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo. Như vậy, phương tiện giao thông không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục nêu trên.

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông phải bảo đảm quy định về vị trí, diện tích,… theo quy định tại Điều 32 Luật Quảng cáo và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động quảng cáo của mình.