Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Tem, vé có mệnh giá có phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử?

Nguyễn Minh Hoàng - 11:04 15/06/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm việc tại Ban quản lý chợ. Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên, hiện sử dụng 2 loại hóa đơn đặt in gồm hóa đơn bán hàng để thu tiền cho thuê diện tích bán hàng và hóa đơn khác (tem, vé có mệnh giá) để thu các loại hình dịch vụ như dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ bến bãi. Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì từ ngày 1/7/2022 bắt buộc chuyển đổi hóa đơn bán hàng đặt in sang hóa đơn điện tử. Tôi xin hỏi, hóa đơn loại tem, vé có mệnh giá có bắt buộc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử không? Nếu chuyển đổi thì theo phương thức nào? Đơn vị tôi áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo Khoản 2, Điều 91 Luật Quản lý thuế được không?

Trả lời

Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1, Điều 90 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 quy định:

"Điều 90. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

1.  Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ…".

Tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 91 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 quy định:

"Điều 91. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều này.

2. Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp rủi ro về thuế cao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế…".

Tại Điểm a, Khoản 5, Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

" Điều 8. Loại hóa đơn

... 5. Các loại hóa đơn khác, gồm:

a) Tem, vé, thẻ có hình thức và nội dung quy định tại Nghị định này;…".

Tại Khoản 1, Điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định:

"Điều 59. Hiệu lực thi hành

1.  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022, khuyến kích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 1/7/2022…".

Từ các quy định nêu trên, Ban quản lý chợ Đông Hà thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

- Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 1, Điều 91 Luật Quản lý thuế.

- Lập hóa đơn thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 90 Luật Quản lý thuế.

- Thời gian áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ trả lời cho Ban quản lý chợ Đông Hà được biết để thực hiện đúng quy định.