Lao động - Tiền lương

Hỏi: Thay đổi chức danh nghề nghiệp phải thông qua thi hoặc xét

Phan Thụy Trúc Như - 08:41 13/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Năm 2020, tôi được trường cao đẳng thuộc Bộ tuyển dụng viên chức, chức danh nghề nghiệp là chuyên viên, mã ngạch 01.003. Đối chiếu quy định về tiêu chuẩn, điều kiện vị trí giáo viên giảng dạy môn Sinh học cấp THCS, tôi có đầy đủ văn bằng chứng chỉ nên có nguyện vọng chuyển công tác về vị trí này. Xin hỏi, tôi có bắt buộc phải có hạng chức danh nghề nghiệp là giáo viên mới được chuyển sang vị trí nêu trên không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật Viên chức năm 2010, việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì nếu bà Phan Thụy Trúc Như được đơn vị sự nghiệp công lập mới tuyển dụng hoặc tiếp nhận theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định và đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm mới thì được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề phù hợp.