Lĩnh vực khác

Hỏi: Thi tìm hiểu pháp luật có phải hoạt động văn hóa, văn nghệ?

Đào Long Sơn - 14:49 28/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, các địa phương tổ chức các cuộc thi về nấu ăn, thi rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn trong trong năm thì các hoạt động này có nằm trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ không?

Trả lời

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời vấn đề này như sau:

Việc tổ chức các cuộc thi theo chủ đề như ông Đào Long Sơn nêu cũng là một sân chơi bổ ích, qua đó tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, người tham gia có cơ hội, thể hiện trí tuệ, tài năng, rèn luyện kỹ năng. Bên cạnh đó, cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước...

Do đó, các hoạt động này được xem là một trong những hoạt động văn hóa, văn nghệ cơ sở. Tuy nhiên, tùy theo từng cấp độ, mục đích, yêu cầu việc tổ chức cuộc thi, liên hoan các tổ chức, cá nhân, địa phương đều phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.