Lao động - Tiền lương

Hỏi: Tiền Giang: Đã chi hỗ trợ gia đình ông Vạn Khắc Linh trước Tết

Vạn Khắc Linh - 16:27 02/02/2023

Chi tiết câu hỏi

Gia đình tôi có 7 người trong đó có 4 trẻ em dưới 6 tuổi. Từ năm 2021, tôi đã nộp đủ giấy tờ đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 cho 4 trẻ em trong gia đình. Tuy nhiên đến nay gia đình vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Đề nghị chính quyền kiểm tra, giải quyết.

Trả lời

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang trả lời vấn đề này như sau:

Thông tin từ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Cái Bè cho biết, trường hợp trẻ em (là con, cháu ông Linh) đã được phê duyệt hỗ trợ, tuy nhiên trong danh sách được phê duyệt hỗ trợ thì sai địa chỉ (xã Hòa Khánh, nhưng danh sách lập xã An Cư) nên chưa chi hỗ trợ được, do đó Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã liên hệ với Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện và UBND xã Hòa Khánh để điều chỉnh lại danh sách.

Sau khi điều chỉnh lại danh sách thì UBND xã Hòa Khánh đã chi hỗ trợ cho 4 trẻ em là con, cháu của ông Linh vào trước Tết Nguyên đán 2023.

Sau thời gian khá lâu nhưng gia đình ông Vạn Khắc Linh mới nhận được hỗ trợ là do số lượng người tại huyện Cái Bè được hỗ trợ nhiều, huyện không đủ kinh phí phải đề nghị bổ sung từ kinh phí tỉnh và đồng thời trong quá trình lập danh sách hỗ trợ gia đình ông Linh có nhầm về địa chỉ, với những lý do đó mà hỗ trợ cho gia đình ông Linh có chậm.