Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh việc gắn biển báo giao thông

Cù Xuân Thắng - 10:59 01/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Hiện tại các biển báo tốc độ đều gần ở lề đường, khuất tầm nhìn, do vậy người lái xe dễ vi phạm tốc độ, gây tai nạn và dễ bị phạt nguội, gây tốn kém cho người dân. Tôi đề nghị cơ quan chức năng gắn biển báo tốc độ giới hạn trên thanh long môn giống như ở trên đường cao tốc để người dân dễ nhìn, tránh tình trạng vi phạm tốc độ, gây tai nạn.

Trả lời

Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời vấn đề này như sau:

Hiện tại Cục Đường bộ Việt Nam đã thực hiện gắn biển báo tốc độ giới hạn trên thanh long môn, cột cần vươn tại các tuyến đường có lưu lượng và mật độ phương tiện tham gia giao thông cao.

Tại các tuyến đường có cấp kỹ thuật thấp hơn và mật độ cũng như lưu lượng thấp thì đã cắm biển ở cột đứng bên phải đường.

Thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục rà soát, điều chỉnh để phục vụ tốt nhất việc tham gia giao thông cho người dân.