Lao động - Tiền lương

Hỏi: Tính số ngày đi đường khi người lao động nghỉ phép năm

Trần Thu Yên - 08:05 11/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thuỷ mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ phép trong năm. Tôi xin hỏi, người lao động có số ngày nghỉ hằng năm là 12 ngày, số ngày đi đường bằng đường bộ là 4 ngày, số ngày được nghỉ là 12 cộng 2 bằng 14 ngày có đúng không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Việc tính số ngày đi đường trong trường hợp nghỉ phép năm của người lao động đã được quy định rõ tại Khoản 6 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 và tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 6 Điều 113 của Bộ luật Lao động do hai bên thỏa thuận, đề nghị bà Yên căn cứ quy định pháp luật để thực hiện.