Lao động - Tiền lương

Hỏi: TPHCM: Đã cấp kinh phí hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68

Nguyễn Thị Mộng Như - 14:38 20/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Năm 2021, vào thời gian cao điểm bùng phát dịch COVID-19, tôi phải nghỉ việc không hưởng lương trên 30 ngày. Công ty tôi thông báo đã làm hồ sơ để tôi nhận hỗ trợ của Nhà nước, đã nhận được quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí của UBND Quận. Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ nêu trên. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho tôi theo quy định.

Trả lời

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 1, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 1 đã thực hiện công tác tham mưu UBND Quận 1 ban hành Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 về chi hỗ trợ người lao động tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ đối với công ty nơi bà Như làm việc.

Hiện nay, kinh phí chi hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng (30 ngày) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 đã được UBND Thành phố cấp và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đang phối hợp các đơn vị có liên quan chuyển kinh phí chi hỗ trợ cho người lao động theo quy định.