Lao động - Tiền lương

Hỏi: TPHCM trả lời bà Lê Thị Kim Huyền về xét duyệt hỗ trợ do dịch COVID-19

Lê Thị Kim Huyền - 21:09 12/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Ở thời điểm dịch COVID-19, tôi tạm trú tại Phường 5, Quận 8, TPHCM. Gia đình tôi đã thực hiện cách ly do COVID-19, cơ quan y tế Phường 5 có giấy xác nhận cách ly. Tháng 4/2023, tôi chuyển về tỉnh Đồng Nai ở, nhưng gia đình tôi vẫn đang ở Phường 5, Quận 8. Vừa qua có thông báo nhận trợ cấp do dịch COVID-19. Xin hỏi, vậy tôi có được hỗ trợ hay không? Hiện tại cháu tôi 6 tuổi đang ở tại Phường 5, cũng có giấy xác nhận cách ly do COVID-19 nhưng không có thông tin được hỗ trợ.

Trả lời

UBND Phường 5, Quận 8, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 42371/SLĐTBXH-TE-BĐG ngày 22/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM về chi hỗ trợ cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật bị nhiễm COVID-19 điều trị, cách ly y tế;

Căn cứ Công văn số 1755/UBND-LĐTBXH ngày 6/8/2021 của UBND Quận 8 về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 2836/UBND-LĐTBXH ngày 29/12/2021 của UBND Quận 8 về việc sửa đổi bổ sung Công văn số 1755/UBND-LĐTBXH ngày 6/8/2021 của UBND Quận 8;

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND TPHCM, UBND Quận 8 về thủ tục hồ sơ và thời gian tiếp nhận hồ sơ, UBND Phường 5 đã ban hành Thông báo số 08/TB-UBND ngày 3/1/2022 về triển khai hỗ trợ đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người điều trị COVID-19 cách ly y tế tại nhà; đồng thời, quán triệt đến Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, Cấp ủy-Trưởng 10 khu phố, Tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân khu phố được biết về chính sách hỗ trợ nêu trên để nộp hồ sơ theo quy định.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 31/1/2022 theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua nội dung thông tin phản ánh của bà Lê Thị Kim Huyền, UBND Phường đã chỉ đạo cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ người dân đề nghị hỗ trợ người điều trị COVID-19, cách ly y tế theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ rà soát, kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ của người dân.

Qua rà soát, kiểm tra, tại thời điểm thông báo đến khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ (ngày 31/1/2022), bà Lê Thị Kim Huyền chưa có liên hệ UBND Phường 5 nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ người điều trị COVID-19, cách ly y tế theo quy định. Trên cơ sở đó, UBND Phường không có căn cứ để xét duyệt hồ sơ của bà Lê Thị Kim Huyền theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, do bà Lê Thị Kim Huyền hiện không sinh sống thực tế tại Phường 5, Quận 8, UBND Phường đã liên hệ bà Lê Thị Kim Huyền qua số điện thoại để nắm thông tin về nơi ở thực tế, cũng như ghi nhận ý kiến và trả lời các phản ánh của bà Lê Thị Kim Huyền.