Lao động - Tiền lương

Hỏi: Trường hợp nào cán bộ cấp xã được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm?

Nguyễn Văn Dũng - 08:53 07/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, được giao biên chế theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP là 22 đồng chí. Hiện tại, có 1 đồng chí là công chức cấp xã thuộc khối UBND xã đã nghỉ việc theo nguyện vọng nên số lượng cán bộ, công chức của xã khuyết 1 đồng chí. Tôi xin hỏi, trường hợp Bí thư Đảng ủy kiêm chức danh Chủ tịch HĐND xã có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 50% theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP đến khi bố trí đủ số lượng theo quy định không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định: Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 1 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm.

Theo đó, trường hợp Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã mà giảm được 1 người theo quy định tối đa thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.