Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Trường hợp nào được xác định là khám bệnh đúng tuyến?

Cao Thị Liễu - 14:45 25/01/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi đóng BHYT và đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Xin hỏi, tôi muốn đăng ký sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì có được hưởng BHYT đúng tuyến không, mức hưởng là bao nhiêu?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2020/TT-BYT, trường hợp bà đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình (là bệnh viện tuyến tỉnh) đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (là bệnh viện tuyến tỉnh) được xác định là đúng tuyến trong các trường hợp sau:

- Đi khám, chữa bệnh trong tình trạng cấp cứu và thực hiện đầy đủ thủ tục khám, chữa bệnh (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân) trước khi ra viện.

- Được chuyển tuyến đúng quy định, đồng thời thực hiện đầy đủ thủ tục khám, chữa bệnh BHYT (xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh và giấy chuyển tuyến theo quy định).

- Đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú, đồng thời thực hiện đầy đủ thủ tục khám, chữa bệnh BHYT (xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh, giấy tờ chứng minh đang trong thời gian công tác, làm việc, học tập, tạm trú trên địa bàn Hà Nội).

- Khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến thì mức hưởng của bà sẽ là 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT và mức hưởng ghi trên thẻ BHYT của bà.