Lao động - Tiền lương

Hỏi: Tuyển người nước ngoài làm việc online có cần xin giấy phép?

Trần Thị Duyên - 09:48 21/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Công ty tôi muốn ký hợp đồng dịch vụ với người nước ngoài. Tôi xin hỏi, người nước ngoài làm việc online thì có cần làm giấy phép lao động không? Có cần khai báo lao động không? Hợp đồng có thể được ký trong thời gian bao lâu?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định pháp luật hiện hành, trong trường hợp người lao động nước ngoài không vào Việt Nam làm việc thì không phải đề nghị cấp giấy phép lao động. Thời hạn hợp đồng theo sự thỏa thuận giữa hai bên.