Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: VssID không thể hiện thời gian đã hưởng BHXH một lần

Phùng A Hùng - 09:45 28/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi tra cứu trên ứng dụng VssID và trên trang web của BHXH về quá trình tham gia BHXH của mình thấy bị thiếu thời gian tham gia BHXH từ năm 1997 đến 2005. Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại thông tin cũng như quá trình tham gia BHXH của tôi và có hướng dẫn cụ thể các thủ tục liên quan đến việc cấp lại tờ rời bị thiếu từ năm 1997 đến năm 2005.

Trả lời

Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ dữ liệu BHXH đang quản lý, mã số BHXH của ông Hùng đã được giải quyết BHXH một lần thời gian từ tháng 9/1997 đến tháng 11/2004. Do đó, ứng dụng VssID không thể hiện thời gian này.

Trong trường hợp cần xác thực thông tin về hồ sơ hưởng BHXH một lần nêu trên, đề nghị ông Hùng đến trực tiếp cơ quan BHXH để được hỗ trợ.