Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Xác định chủ đầu tư công trình trong cảng hàng không

Hoàng Tuấn - 10:10 16/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, chủ đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa công trình, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong khu vực cảng hàng không, sân bay trong quy định tại Khoản 5 Điều 50 Nghị định số 05/2021/NĐ-CP được hiểu là đối tượng nào? Nếu đơn vị tôi thuê mặt bằng của doanh nghiệp cảng hàng không, sân bay thì có phải là đối tượng chủ đầu tư hay không?

Trả lời

Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 5 Điều 50 Nghị định số 05/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục chấp thuận phương án bảo đảm an ninh, an toàn đối với hoạt động xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa công trình, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong khu vực cảng hàng không, sân bay, đối tượng áp dụng là chủ đầu tư.

Chủ đầu tư được xác định trong văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, như Luật Xây dựng (Khoản 9 Điều 3 định nghĩa khái niệm chủ đầu tư và Điều 7 quy định cụ thể về xác định chủ đầu tư), Luật Đầu tư công (Khoản 6, 13, 21 Điều 4 liên quan đến đầu tư công).

Trường hợp thuê mặt bằng tại các công trình của doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp làm rõ các hợp đồng ký với doanh nghiệp cảng hàng không liên quan đến việc sử dụng, cải tạo, sửa chữa tài sản công trình của doanh nghiệp cảng hàng không để xác định chủ đầu tư và thực hiện các thủ tục liên quan đến chấp thuận phương án bảo đảm an ninh, an toàn đối với hoạt động xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa công trình, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong khu vực cảng hàng không, sân bay theo Điều 50 của Nghị định 05/2021/NĐ-CP.