Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Xuất trình bằng lái xe trên ứng dụng VNeID có được không?

Phan Lương Tâm - 11:10 19/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt lỗi không có giấy phép lái xe, mặc dù tôi đã xuất trình giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID. Xin hỏi, tôi bị lập biên bản xử phạt như vậy có đúng không?

Trả lời

Bộ Công an trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử: "Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó".

Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ quy định người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo giấy phép lái xe, đăng ký xe và một số giấy tờ khác.

Hiện nay, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi (dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp tiếp theo) để bảo đảm ứng dụng tài khoản định danh điện tử.