Những câu hỏi chờ được giải đáp

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Bà Châu Thị Minh Thư và ông Trần Thanh Vân (mất năm 2000) được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở từ năm 2002 với diện tích 917,6 m2. Trong đó, đất ở 200m2 và đất vườn 717,6m2. Hiện nay, gia đình muốn làm nhà lưới (400m2) để sản xuất rau sạch tự cung tự cấp thì có cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất không? Làm nhà lưới có cần xin giấy phép xây dựng không? Nếu phải xin phép thì thủ tục như thế nào?
Xem chi tiết
Trần Nam Tú

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Theo Mục 2.2.10-QCVN04:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư có nêu:

Trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp:

- Đối với phòng ở, chiều cao thông thủy không được nhỏ hơn 2,6m;

- Đối với phòng bếp và phòng vệ sinh, chiều cao thông thủy không được nhỏ hơn 2,3m;

- Đối với tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, chiều cao thông thủy không nhỏ hơn 2,0m;

- Đối với gian lánh nạn, chiều cao thông thủy không được nhỏ hơn 2,6m;

- Đối với không gian bên trong của mái dốc được sử dụng làm phòng ngủ hoặc phòng sinh hoạt, chiều cao thông thủy của 1/2 diện tích phòng không được nhỏ hơn 2,1m;

- Đối với các phòng và các khu vực có chức năng khác (ngoài mục đích để ở), chiều cao thông thủy tối thiểu không nhỏ hơn 2,6m.

Tôi xin hỏi, đối với hành lang tầng căn hộ của nhà chung cư, chiều cao thông thủy được quy định như thế nào?
Xem chi tiết
Lê Kiên Cường

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi đang chuẩn bị cho cải tạo một số khu vực trong nhà xưởng sản xuất nhưng rất băn khoăn về việc có phải xin giấy phép xây dựng hay không.

Luật Xây dựng 2014:

“Điều 89 Mục 2: Công trình được miễn giấy phép xây dựng

… đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này…

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình”.

Xin giải thích giúp tôi các thuật ngữ: Công năng sử dụng và thay đổi kết cấu chịu lực đang được định nghĩa trong văn bản luật nào? Nếu không có thì làm sao để hiểu đúng?

Xem chi tiết
Đinh Khánh Toàn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công trình của chúng tôi là công trình tòa văn phòng 16 tầng nổi, 3 tầng hầm tại khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cấp công trình là cấp I. Chúng tôi là nhà thầu nước ngoài, đã được cấp giấy phép hoạt động xây dựng để được nhận thầu chính thức thực hiện công việc xây dựng tòa nhà này. Theo như chúng tôi được biết, theo Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 08/2018/TT-BXD thì “tổ chức nước ngoài không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Thông tư này khi hoạt động xây dựng tại Việt Nam”. Vậy công ty chúng tôi không cần phải xin cấp chứng chỉ năng lực có đúng không?

Dự án của chúng tôi là dự án cấp I, vậy các nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện xây dựng các hạng mục thi công trong dự án có cần đều phải có chứng chỉ năng lực cấp I hay không? Nếu cần, thì những hạng mục thi công nào cần bắt buộc nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực cấp 1: Cọc khoan nhồi, kết cấu tầng hầm 1, kết cấu tầng nổi, hệ vách, MEP, phòng cháy chữa cháy, hoàn thiện công trình (sơn, bả, nội thất…)?

Xem chi tiết
Phạm Thị Thanh Thùy

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Cho tôi hỏi, đối với các công trình điều chỉnh dự toán xây dựng thì các công việc phát sinh ngoài hợp đồng áp dụng theo định mức của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP hay là theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP?
Xem chi tiết
Đinh Thị Trị

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi có tình huống gây tranh cãi khi lập HSMT như sau:

Đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế..., trong E-HSMT có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Vậy xin cho tôi hỏi, như thế nào được gọi là hàng hóa đặc thù, phức tạp để áp dụng quy định cho đúng? Trường hợp gói thầu thi công lắp đặt thiết bị camera có phải là hàng hóa đặc thù hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Hiếu

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 quy định: “b) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu;”

Điểm a Khoản 2 Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: “a) Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà thầu đã được xác định”.

Cho tôi hỏi, tại sao phải đợi 3 ngày để phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu đã được xác định và trong trường hợp nhà thầu được chỉ định thầu nộp hồ sơ đề xuất trước hạn thì bên mời thầu có được mở thầu ngay để tiết kiệm thời gian hay không?

Xem chi tiết
Phạm Chính Lâm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: "Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng".

Tuy nhiên, Khoản 40 Điều 4 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 quy định: "Thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là việc kiểm tra, đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để làm cơ sở xem xét, quyết định phê duyệt theo quy định của Luật này".

Điểm k Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 quy định: "Thời gian phê duyệt hoặc có ý kiến xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định".

Căn cứ vào các quy định nêu trên, tôi xin hỏi, đối với trường hợp lựa chọn nhà thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn, doanh nghiệp có phải thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi trình phê duyệt?

Xem chi tiết
Lại Thị Sơn Ka

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Xã tôi đang triển khai xây dựng dự án trường mầm non, có tổng mức đầu tư được phê duyệt 27,3 tỷ đồng. Trong đó vốn tài trợ của doanh nghiệp 20 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện, xã và nguồn vốn khác 7,3 tỷ đồng.

Cho tôi hỏi, dự án trên thuộc Điểm a hay Điểm c Khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13. Dự án có gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán có giá trị 662 triệu đồng thì áp dụng chỉ định thầu được không hay phải đấu thầu rộng rãi?

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Quang

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP. Trong đơn vị tôi có 2 nhóm lao động như sau:

Thứ nhất, cán bộ quản lý và kỹ thuật hưởng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (hay gọi là viên chức); thứ hai, công nhân hợp đồng lao động không xác định thời hạn hưởng lương theo mức lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp, tôi xin hỏi 2 nội dung như sau:

- Đối với lao động trực tiếp là công nhân thường xuyên làm việc tại công trình như (vận hành máy khoan và đào hào địa chất) thì tiền lương có bắt buộc hưởng một lần theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP hay không? Trong trường hợp đơn vị tôi có hoạt động dịch vụ ký hợp đồng với doanh nghiệp để thăm dò khoáng sản thì tiền lương trả thế nào? Đơn vị tôi có được giao khoán tiền lương hay không? Nếu bắt buộc phải trả một lần lương cấp bậc chức vụ thì sẽ không bảo đảm thu nhập đối với người lao động làm việc trực tiếp, điều này sẽ không thu hút được lao động so với mức thu nhập chung trên thị trường.

- Đối với viên chức quản lý và kỹ thuật khi đơn vị tôi làm dịch vụ với các doanh nghiệp thì tiền lương trả cho bộ phận quản lý đơn vị tôi có được trả lương theo quy định của doanh nghiệp không? Vì khi ký hợp đồng đơn giá và dự toán là do doanh nghiệp xây dựng có đủ kết cấu về nhân công trực tiếp và nhân công gián tiếp, nếu trả một lần lương thì sẽ không hết chi phí theo hợp đồng đã ký kết, trong khi đó cán bộ quản lý hằng năm làm rất nhiều dự án giá trị lớn mà mức lương chỉ có một lần thì không bảo đảm được cuộc sống. Nghĩa là tiền lương bị khống chế thì sẽ không có thu nhập cao để nộp thuế TNCN cho Nhà nước được đồng nghĩa với không phát huy được tính tự chủ tự chịu trách nhiệm được theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP. Trong khi đó Nhà nước đang khuyến khích tăng thu nhập cho người lao động để bảo đảm cuộc sống.

Xem chi tiết
Ma Quang Huân