Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Bác sĩ y học dự phòng có được bổ sung phạm vi chuyên môn?

Trần Phương Nhi - 09:20 19/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp bác sĩ y học dự phòng năm 2015, tốt nghiệp chuyên khoa 1, đã có chứng chỉ hành nghề y học gia đình, có chứng chỉ định hướng chuyên khoa huyết học trước tháng 7/2019. Xin hỏi, tôi có thể xin bổ sung chuyên khoa huyết học vào chứng chỉ hành nghề chuyên khoa y học gia đình được không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Đối với người có văn bằng bác sĩ y học dự phòng hiện nay việc cấp phạm vi hoạt động chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 35/2019/TT-BYT:

"Điều 5. Phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sĩ y học dự phòng

Người hành nghề là bác sỹ y học dự phòng được khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng".

Như vậy, bác sĩ y học dự phòng đang được cấp phạm vi hoạt động chuyên môn nêu trên mà chưa có hướng dẫn đối với việc cấp, cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc các chuyên khoa hoặc chuyên nghành khác.

Việc cấp, cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với bác sĩ y học dự phòng hiện nay đang được Bộ Y tế họp rà soát, tổ chức xin ý kiến để xây dựng trong các văn bản quy phạm hướng dẫn và sẽ sớm ban hành trong thời gian tới.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top