Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp không chỉ căn cứ trình độ đào tạo

Bùi Thị Kim Huệ - 14:33 30/04/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên THCS, được tuyển dụng năm 2013, chuyển ngạch từ cao đẳng sang đại học năm 2017, hưởng lương bậc 3 hệ số 3,00; mã số V07.04.11 (theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV). Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện để xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II mới, mã số V07.04.31 không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, giáo viên THCS hạng III phải đáp ứng các tiêu chuẩn của hạng II (tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng III) và phải trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THCS hạng III lên giáo viên THCS hạng II do cấp có thẩm quyền tổ chức.

Theo đó, trình độ đào tạo chỉ là một trong các tiêu chí để bổ nhiệm vào hạng và thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Vì vậy, nếu chỉ căn cứ vào tiêu chuẩn về trình độ đào tạo để bổ nhiệm hạng cao hơn thì không đúng với quy định về bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp của Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top