Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Các nhiệm vụ giáo viên phải thực hiện sau khi bổ nhiệm hạng

Nguyễn Hồng - 11:26 08/11/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên trung học cơ sở (THCS) hạng II cũ (mã số V.07.04.11), có bằng cử nhân sư phạm và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp quận. Theo Điều 4 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT về giáo viên THCS hạng II, tôi đã bảo đảm đủ ba tiêu chuẩn tại Khoản 2, 3, 4 (đạo đức nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ). Xin hỏi, để được xét chuyển sang hạng II mới (mã số V.07.04.31), trong thời gian công tác 10 năm tôi có cần tham gia đầy đủ 5 nhiệm vụ tại Khoản 1 Điều 4 hay không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn từng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS trong Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT là những công việc giáo viên phải thực hiện sau khi được bổ nhiệm hạng (nếu nhà trường được giao và giáo viên được hiệu trưởng phân công triển khai nhiệm vụ).

Do đó, khi bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp không căn cứ vào các nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng được bổ nhiệm.

Sau khi bà Hồng được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) thì bà phải thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng II quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT nếu được hiệu trưởng phân công.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top