Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Căn cứ chuyển hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Nguyễn Hữu Lãm - 07:15 03/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi có 11 năm làm giáo viên THPT hạng III, mã số V.07.05.15. Tôi chuyển xuống giảng dạy tại cấp THCS được 4 năm. Tôi đã có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II và đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo viên THCS hạng II. Tuy nhiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo làm hồ sơ chuyển hạng chức danh nghề nghiệp của tôi là giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.32. Xin hỏi, việc chuyển hạng chức danh nghề nghiệp của tôi như vậy có đúng không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khi giáo viên THPT được chuyển sang dạy cấpTHCS và đạt các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS tương ứng theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Lãm liên hệ với cấp có thẩm quyền theo phân cấp bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top