Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Chế độ giảm định mức tiết dạy với giáo viên phổ thông

Nguyễn Văn Tùng - 09:05 23/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên trường THCS, kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn và Phó Chủ tịch công đoàn. Xin hỏi, tôi được giảm định mức tiết dạy là 6 tiết hay 3 tiết?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông: "Để bảo đảm chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất".

Tuy nhiên ông Nguyễn Văn Tùng được phân công kiêm nhiệm cả công việc chuyên môn, như vậy ông được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy đối với quy định về kiêm nhiệm các công việc chuyên môn và quy định về kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức trong nhà trường.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top