Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Chỉ quy định phạm vi hành nghề theo chức danh

Nguyễn Thị Nga - 10:53 18/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là bác sĩ y học dự phòng, tốt nghiệp chuyên khoa 1 y học gia đình, đã có chứng chỉ hành nghề y học dự phòng và chứng chỉ hành nghề bổ sung y học gia đình. Tôi đang làm việc tại Trạm y tế phường, nhưng không được khám bệnh thanh toán BHYT do Phụ lục 7 của Thông tư số 32/2023/TT-BYT không có mã khám bệnh và chứng chỉ bổ sung y học gia đình của tôi không được dùng để khám chữa bệnh BHYT tại Trạm y tế tuyến xã. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh chỉ quy định về phạm vi hành nghề của người hành nghề theo các chức danh được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh mà không quy định về việc khám, chữa bệnh BHYT.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top