Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Chủ nhiệm kiêm Tổ trưởng chuyên môn được giảm bao nhiêu tiết dạy?

Dương Văn Thao - 08:34 30/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên tiểu học, được phân công chủ nhiệm và được giao nhiệm vụ Tổ trưởng chuyên môn. Theo quy định giảm số tiết thì giáo viên chủ nhiệm được giảm 3 tiết/tuần và Tổ trưởng chuyên môn 3 tiết/tuần. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được giảm cộng dồn số tiết là 6 tiết/tuần không? Tôi có được coi là đang kiêm nhiệm 2 chức vụ không? Hiện nay tôi chỉ được trừ 3 tiết/tuần do đang áp dụng cách tính chỉ được hưởng giảm số tiết của chức vụ cao nhất.

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông:

"Để bảo đảm chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất".

Tuy nhiên, ông Dương Văn Thao được phân công kiêm nhiệm cả công việc chuyên môn, như vậy ông được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy đối với quy định về kiêm nhiệm các công việc chuyên môn và quy định về kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức trong nhà trường.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top