Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Có được điều chỉnh đơn giá, giá dự thầu?

Phạm Minh Phúc - 08:37 03/07/2018

Chi tiết câu hỏi

Đơn vị tôi là nhà thầu đang tham dự gói thầu do UBND huyện làm chủ đầu tư. Phần thuyết minh tính giá dự thầu hiện tại áp dụng định mức ban hành kèm theo Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, trước khi phê duyệt giá trúng thầu, tổ tư vấn chấm thầu tiến hành hiệu chỉnh 2 nội dung trong đơn giá dự thầu như sau: Trong hạng mục công việc bê tông móng mố trụ cầu sử dụng bê tông thương phẩm đổ bằng cần cẩu đơn vị ông Phúc đang áp dụng mã hiệu định mức AB.23110, chiết tính đơn giá dự thầu gồm các hao phí: Vữa bê tông thương phẩm 1,025m3 theo báo giá cung cấp; 2% vật liệu khác; nhân công 3,5/7: 1,98 công; cần cẩu 16T: 0,045 ca; đầm dùi 1,5kw: 0,085 ca; máy khác: 2,0%. Đơn giá chủ đầu tư hiệu chỉnh trong bước đánh giá hồ sơ dự thầu gồm 2 nội dung: Giảm trừ 2% vật liệu khác vì cho rằng toàn bộ vật liệu đã bao gồm trong giá mua bê tông thương phẩm. Như vậy nhà thầu sẽ bị tính thiếu hao phí vật liệu khác như vật liệu ván cầu công tác…; Giảm trừ toàn bộ phần hao phí nhân công vì chủ đầu tư cho rằng hao phí này là nhân công sản xuất bê tông nên không được tính do mua bê tông thương phẩm và hao phí nhân công đổ bê tông đã bao gồm trong hao phí máy (cần cẩu, đầm dùi). Như vậy không đúng với thuyết minh định mức, đơn vị của ông Phúc sẽ bị tính thiếu hao phí nhân công cho công tác chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Trong hạng mục bê tông mặt đường đơn vị ông Phúc đang áp dụng mã hiệu định mức AF.15410 có bao gồm hao phí gỗ làm khe co giãn 0,014m3; nhựa đường 3,5kg theo đúng định mức. Hiện tại chủ đầu tư hiệu chỉnh lại chiết tính đơn giá bằng cách tính lại khối lượng hao phí gỗ làm khe co giãn, nhựa đường cho 1m3 bê tông theo đúng bản vẽ thiết kế thi công kèm theo mời thầu (theo đúng thiết kế khe co giãn mặt đường). Xin hỏi, nhà thầu đang áp dụng định mức theo công bố của Bộ Xây dựng nhưng chủ đầu tư hiệu chỉnh lại hao phí định mức như vậy đã chính xác chưa?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Mã hiệu AB.231... mà ông Phúc đưa ra là mã hiệu dùng cho công tác đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp. Mã hiệu dùng cho công tác đổ bê tông mố trụ cầu là mã hiệu AF.231...

Định mức dự toán xây dựng công trình là công cụ để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, dùng để lập dự toán công trình xây dựng phù hợp với công việc được áp dụng.

Việc điều chỉnh đơn giá, giá dự thầu phải căn cứ vào Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và các quy định của pháp luật có liên quan.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top