Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Có được giám định bổ sung bệnh, tật do phơi nhiễm chất độc hóa học?

Đặng Trung Nam - 20:54 24/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi tham gia kháng chiến tại chiến trường B từ năm 1961 đến năm 1970. Năm 2021, bố ông giám định sức khỏe thì phát hiện bị bệnh tiểu đường type 2, suy giảm 35% sức khỏe, hiện đang hưởng phụ cấp hằng tháng mức từ 21% đến 40%. Năm 2022 bố tôi mắc bệnh ung thư gan giai đoạn 2. Xin hỏi, bố tôi có được bổ sung bệnh vào hồ sơ hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng do chất độc hóa học không? Bố tôi có được giám định lại sức khỏe để xác định tổng tỷ lệ thương tật không? Có hưởng phụ cấp theo bệnh ung thư gan không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 chưa có quy định việc khám giám định bổ sung bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top