Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Có được nhập hai chứng chỉ hành nghề y thành một?

Nguyễn Như - 08:46 09/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi có 2 chứng chỉ hành nghề do 2 nơi cấp với phạm vi hoạt động chuyên môn khác nhau. Vậy tôi có thể nhập 2 chứng chỉ thành 1 được không? Nếu không được thì tôi có quyền lựa chọn 1 trong 2 chứng chỉ hành nghề hay không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản có liên quan quy định chứng chỉ hành nghề được cấp một lần và có giá trị trong cả nước.

Để được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản có liên quan, đề nghị bà gửi bản sao các chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ đào tạo, giấy xác nhận thực hành về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám chữa bệnh) để được xem xét, hướng dẫn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top