Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Đăng ký chuyên khoa phải tương ứng ngành học được đào tạo

Phạm Văn Bằng - 07:55 14/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp bác sĩ y học cổ truyền năm 2018, đã được cấp chứng chỉ hành nghề bổ sung phạm vi chuyên môn khám, chữa bệnh chuyên khoa nội. Xin hỏi, tôi đang hành nghề khám chữa bệnh nội khoa, muốn học nâng cao chuyên môn để phục vụ khám, chữa bệnh thì tôi có được tham gia thi tuyển, học bác sĩ chuyên khoa I nội khoa không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 2 đối tượng đào tạo của Quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I ban hành kèm theo Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về văn bằng chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành học tương ứng chuyên ngành xin dự thi.

Như vậy, người có văn bằng bác sĩ y học cổ truyền được đăng ký học chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học cổ truyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top