Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Dạy cao đẳng nghề cần chứng chỉ gì?

Lê Văn Tân - 08:58 18/04/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi học sư phạm nghề từ ngày 27/12/2010 đến ngày 17/4/2011, được cấp chứng chỉ theo mẫu trong Quyết định số 10/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 6/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (không có dòng chữ dạy trình độ trung cấp, cao đẳng). Vậy, chứng chỉ sư phạm dạy nghề của tôi có đủ điều kiện dạy trình độ cao đẳng không, hay tôi phải học lại chứng chỉ theo Thông tư số 36/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2011 (có dòng chữ dạy trình độ trung cấp, cao đẳng)?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 6/12/2006, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 10/2006/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề để cấp cho người hoàn thành chương trình đào tạo theo chương trình khung chứng chỉ sư phạm dạy nghề (chương trình khung chứng chỉ sư phạm dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 742/QĐ-TCDN ngày 7/12/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề dùng cho đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng phạm kỹ thuật và đào tạo cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề cho các đối tượng đã có trình độ chuyên môn kỹ thuật để làm giáo viên dạy nghề).

Do đó, nhà giáo đã được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo có thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo mẫu được quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BLĐTBXH là đủ tiêu chuẩn về nghiệp vụ sư phạm để dạy trình độ cao đẳng (theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top