Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện bổ sung phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề y

Nguyễn Ngọc Như - 12:44 16/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi đã được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề, do không làm việc tại bệnh viện thuộc Bộ Y tế nên thẩm quyền cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của tôi thuộc Sở Y tế quản lý. Tôi đã có bằng chuyên khoa I phẫu thuật tạo hình, đăng ký hành nghề trong thời gian học chuyên khoa 1, có 48 tiết đào tạo y khoa liên tục (CME) nội khoa. Theo tôi tham khảo, hiện mỗi Sở Y tế có cách vận hành khác nhau. Có Sở Y tế yêu cầu phải có giấy 18 tháng thực hành phẫu thuật tạo hình mới được (trong khi Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP không yêu cầu phải có giấy 18 tháng khi nộp bổ sung chứng chỉ hành nghề). Một số Sở Y tế lại không bổ sung với lý do Nội và Phẫu thuật tạo hình không bổ sung được do không cùng hệ (dù Điều 1 Công văn số 787/2021 của Bộ Y tế cho phép bổ sung khác hệ miễn là có bằng chuyên khoa I). Vì những khó khăn trên, tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề sau: Thẩm quyền cấp, cấp lại do mất, hư hỏng, cấp bổ sung giấy phép hành nghề đang có do Bộ Y tế cấp thì vẫn thực hiện tại Bộ Y tế dù người hành nghề có làm việc ở đâu. Khi bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn sẽ thu hồi giấy phép hành nghề cũ và cấp giấy phép hành nghề mới có kèm chuyên khoa được bổ sung (vì hiện nay, cấp bổ sung được cấp dưới dạng quyết định rất khó khăn khi đăng ký hành nghề vì số chứng chỉ hành nghề cấp cho 1 chuyên khoa, còn chuyên khoa được bổ sung cấp theo số quyết định).

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021 ban hành hướng dẫn về việc thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sĩ quy định:

- Tiếp tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho bác sĩ (bác sĩ có phạm vi hoạt động chuyên môn là đa khoa hoặc chuyên khoa) đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi có thêm văn bằng chuyên khoa I, chuyên khoa II và người hành nghề có đơn đề nghị theo quy định thì được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chuyên khoa theo đúng văn bằng chuyên môn đã được đào tạo.

Điểm 2.2 Khoản 2 Công văn số 787/BYT-KCB: Đối với bác sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa (trừ bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng), khi có thêm chứng chỉ, chứng nhận đào tạo từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa (trong đó có chứng chỉ định hướng chuyên khoa bắt đầu đào tạo trước ngày 9/7/2019 là ngày ban hành Công văn số 3928/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc không đào tạo định hướng chuyên khoa) thì được bổ sung chuyên khoa đó vào phạm vi hoạt động chuyên môn và chỉ được cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chuyên khoa cùng hệ với chuyên khoa đã được cấp.

Các chuyên khoa theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 13/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân theo hệ như sau:

- Các chuyên khoa thuộc hệ Nội: Hồi sức cấp cứu và Chống độc, Nội khoa, Nhi khoa, Da liễu, Tâm thần, Nội tiết, Gây mê hồi sức, Ung bướu, Huyết học - truyền máu, Phục hồi chức năng, Nội soi chẩn đoán;

- Các chuyên khoa thuộc hệ Ngoại: Ngoại khoa, Lao (ngoại lao), Bỏng, Phụ sản, Nội soi chẩn đoán - can thiệp, Vi phẫu, Phẫu thuật nội soi, Tạo hình thẩm mỹ, Mắt, Tai Mũi Họng;

- Các chuyên khoa thuộc hệ Cận lâm sàng: Điện quang (bao gồm chẩn đoán hình ảnh), Y học hạt nhân, Thăm dò chức năng, Huyết học, Hoá sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh - Tế bào học.

Theo quy định trên, bà đã có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa (chuyên khoa thuộc hệ Nội theo quy định tại Mục a Điểm 2.2). Tuy nhiên, bà học chuyên khoa I Phẫu thuật tạo hình (chuyên khoa thuộc hệ Ngoại theo quy định tại Mục b Điểm 2.2), do đó bà không được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn quy định tại Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top