Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa

Nguyễn Thị Huỳnh Liên - 14:11 01/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là bác sĩ tại bệnh viện chuyên khoa Mắt, tốt nghiệp bác sĩ y khoa trước ngày 15/1/2021. Ngày 18/7/2022, tôi hoàn thành khóa học chuyên khoa Nhãn khoa 12 tháng của Đại học Y Dược Cần Thơ. Xin hỏi, tôi có thể xin cấp chứng chỉ chuyên khoa Ngoại được không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021 của Bộ Y tế về thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sĩ và Công văn số 6797/BYT-KCB ngày 19/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa lần đầu và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa đối với bác sĩ; nếu bà đáp ứng được quy định về chứng chỉ đào tạo chuyên khoa định hướng, thời điểm đào tạo, thời gian đào tạo thì sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa.

Ngoài các điều kiện tại Công văn số 787/BYT-KCB và Công văn số 6797/BYT-KCB nêu trên, việc cấp giấy phép hành nghề sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top