Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề y

Ngô Minh Đăng - 08:05 04/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Theo quy định, cán bộ đã được cấp chứng chỉ hành nghề và đang hành nghề khám chữa bệnh phải tham gia 48 giờ đào tạo liên tục trong 2 năm liên tiếp. Tôi xin hỏi, nếu cơ quan ông tổ chức cho nhân viên hằng năm học một chứng chỉ có thời lượng 24 giờ CME thì có được tính là đủ giờ đào tạo liên tục không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế quy định: Cán bộ y tế đã được cấp chứng chỉ hành nghề và đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục tối thiểu 48 tiết học trong 2 năm liên tiếp.

Như vậy, việc thực hiện nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế đã được cấp chứng chỉ hành nghề và đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo chu kỳ 2 năm liên tiếp và không áp dụng việc chia đều cho các tháng.

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024 quy định thời gian cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho người hành nghề cụ thể như sau: Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia cập nhật kiến thức y khoa liên tục tối thiểu 120 giờ tín chỉ trong 5 năm liên tục...

Như vậy, theo quy định mới ban hành, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo chu kỳ 5 năm liên tiếp (đây là một trong các điều kiện để được gia hạn giấy phép hành nghề với thời hạn 5 năm/lần) mà không quy định việc chia thời gian cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo tháng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top