Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Điều kiện giải quyết chế độ thân nhân người có công

Trần Hữu Đại - 08:29 14/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi bị tai nạn giao thông dẫn đến cụt một chân, mất 61% sức lao động. Bố tôi là bệnh binh mất sức 61% sức khỏe, đã mất năm 1988. Mẹ tôi sinh năm 1948, là giáo viên nghỉ mất sức. Vừa qua, tôi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỏi về chính sách đối với thân nhân bệnh binh thì nhận được trả lời, bố tôi mất đã quá lâu, mẹ tôi được hưởng chế độ phụ cấp 613 dành cho giáo viên nghỉ mất sức, bản thân tôi đã có phụ cấp dành cho người khuyết tật nên cả tôi và mẹ tôi đều không được hưởng chế độ thân nhân bệnh binh. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng không?

Trả lời

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 28 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 quy định chế độ ưu đãi đối với thân nhân bệnh binh.

Điều 121 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định về điều kiện giải quyết trợ cấp khi người có công từ trần và Điều 124 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng háng.

Đề nghị ông căn cứ hướng dẫn nêu trên liên hệ với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương để được xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top