Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Giáo viên bổ nhiệm vào hạng cao hơn thông qua thi hoặc xét

Phạm Thị Phượng - 16:48 03/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi được Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tuyển dụng hợp đồng (không xác định thời hạn) giảng dạy ở trường THCS công lập vào ngày 1/11/2010, hưởng 85% lương. Đến ngày 1/11/2012 được hưởng 100% lương. Năm 2016, tôi tham gia thi tuyển viên chức và được vào biên chế chính thức ngày 1/10/2016 với mã ngạch V07.04.11, đóng BHXH bắt buộc liên tục từ ngày 1/11/2010 đến nay. Hiện tại tôi hưởng lương bậc 4 hệ số 3,33. Tôi xin hỏi, tôi có đủ điều kiện về thời gian để chuyển lên hạng II mới không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập quy định:

"Kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2015 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông được bổ nhiệm vào hạng cao hơn sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa đáp ứng các tiêu chuẩn khác cũng như chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức thì phải thực hiện bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 03 tháng 11 năm 2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 03 tháng 11 năm 2015)".

Bà Phạm Thị Phượng thuộc trường hợp được bổ nhiệm vào hạng cao theo trình độ đào tạo sau khi trúng tuyển giáo viên vào tháng 10/2016 mà không thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức. Theo quy định của Luật Viên chức, thời gian công tác theo hình thức hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc của bà trước đó chỉ được tính làm căn cứ để xếp lương và miễn thực hiện chế độ tập sự sau khi trúng tuyển giáo viên.

Để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng II thì bà Phượng phải đáp ứng các tiêu chuẩn của hạng II và trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

Do đó, bà cần phải liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hướng dẫn về việc bổ nhiệm lại vào đúng hạng theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top