Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Giáo viên hợp đồng có được phụ cấp đứng lớp?

Nguyễn Mạnh Hùng - 08:29 03/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Một số giáo viên tại huyện tôi đang ký hợp đồng thuộc biên chế trả lương, trực tiếp giảng dạy ở trường THCS, tiểu học và mầm non đã được nhận phụ cấp ưu đãi đứng lớp từ nhiều năm nay. Vừa qua, theo kết luận thanh tra, Hiệu trưởng các trường đã cắt phụ cấp ưu đãi đứng lớp của một số giáo viên hợp đồng kể từ ngày 1/10/2023. Theo giải thích của thanh tra và lãnh đạo, kế toán các trường thì việc cắt phụ cấp đứng lớp được thực hiện theo đúng Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tôi xin hỏi, giáo viên thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy theo diện hợp đồng ở các trường THCS, tiểu học và mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có được hưởng phụ cấp ưu đãi đứng lớp không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006.

Theo đó, nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Căn cứ quy định trên, giáo viên thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy theo diện hợp đồng ở các trường THCS, tiểu học và mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc đối tượng tính hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top