Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Giáo viên nghỉ ốm, thai sản có được hưởng phụ cấp ưu đãi?

Cao Văn - 14:05 01/02/2024

Chi tiết câu hỏi

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, thời gian không tính hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi gồm cả thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ BHXH hiện hành. Căn cứ Điểm c Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP gồm cả thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH. Tôi nhận thấy, theo ý thứ nhất thì giáo viên được hưởng phụ cấp ưu đãi khi không vượt quá thời gian theo quy định Luật BHXH. Theo ý thứ hai thì giáo viên không được hưởng phụ cấp ưu đãi khi nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH theo quy định. Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không điều chỉnh Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, tôi xin hỏi, vậy giáo viên nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH theo quy định, không trực tiếp đứng lớp thì có được hưởng phụ cấp ưu đãi không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006.

Theo đó, nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Đối với nhà giáo trong thời gian nghỉ ốm đau, thai sản (không tham gia giảng dạy) không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top