Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Kỹ sư làm việc tại trung tâm y tế có được phụ cấp ưu đãi nghề?

Nguyễn Hoàng Tú - 13:12 31/01/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là nhân viên quản lý trang thiết bị tại trung tâm y tế huyện, mã ngạch V.05.02.07, hưởng 40% phụ cấp. Xin hỏi, tôi hưởng mức phụ cấp như trên là đúng hay sai?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Viên chức có mã số chức danh nghề nghiệp kỹ sư (hạng III) mã số V.05.02.07 không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 40% theo quy định nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top