Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Làm công việc nào được hưởng phụ cấp chống dịch?

Trần Diệu - 08:48 23/06/2022

Chi tiết câu hỏi

Nghị quyết số 145-NQ/CP có quy định chế độ phụ cấp chống dịch với người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SASR-CoV-2. Vậy, nhân viên làm xét nghiệm tại phòng xét nghiệm cho những bệnh nhân đã được xác định dương tính (đang điều trị tại khoa hồi sức COVID-19) thì có được phụ cấp này không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Nghị quyết của Chính phủ đã quy định: Người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SASR-CoV-2 thì được hưởng phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày.

Nghị quyết không quy định chế độ phụ cấp chống dịch cho nhân viên làm xét nghiệm tại phòng xét nghiệm cho những bệnh nhân đã được xác định dương tính bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức COVID-19.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top