Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Phụ cấp chống dịch và chế độ thường trực đối với nhân viên y tế

Nguyễn Tuyết Anh - 16:07 10/11/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19 theo giờ hành chính 8 giờ và 16 giờ trực ngày thường, ngày nghỉ lễ tết trực 24/24 giờ. Từ tháng 8/2021 đến nay tôi vẫn chưa được thanh toán phụ cấp chống dịch. Xin hỏi, 8 giờ hành chính và thời gian trực có được hưởng phụ cấp chống dịch, hỗ trợ tiền ăn và phụ cấp thường trực không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Đối với cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19 và vừa tham gia thường trực 24/24 giờ tại khu vực cách ly của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chi trả các chế độ:

Phụ cấp chống dịch theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chế độ thường trực 24/24 giờ theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

Việc hỗ trợ tiền ăn thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top