Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Quy định mới về mẫu hồ sơ, báo cáo trong đấu thầu

Nguyễn Thành Đạt - 08:05 23/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Sau khi Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT được ban hành, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT hết hiệu lực, còn Thông tư hướng dẫn về mẫu hồ sơ yêu cầu mới là dự thảo. Tôi xin hỏi, vậy đơn vị tôi áp dụng mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu như thế nào?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 26/4/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/6/2024.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top