Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Ra nước ngoài định cư, nhận BHXH một lần thế nào?

Trần Văn Mạnh - 07:05 27/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Xin hỏi, tôi nghỉ việc để định cư ở nước ngoài thì sau khi nghỉ việc tôi có được hưởng BHXH một lần ngay không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp của ông đang đóng BHXH, sau đó nghỉ việc ra nước ngoài để định cư theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 mà có yêu cầu và cung cấp đủ hồ sơ theo quy định thì được hưởng BHXH một lần.

Về thủ tục hồ sơ hưởng BHXH một lần thực hiện theo quy định tại Điều 109 Luật BHXH năm 2014 và văn bản hướng dẫn hiện hành bao gồm:

- Sổ BHXH;

- Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (Mẫu số 14-HSB kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của BHXH Việt Nam);

- Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây: Hộ chiếu do nước ngoài cấp; Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài; Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; Giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Về việc giải quyết hưởng BHXH một lần: Tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 110 Luật BHXH năm 2014 quy định: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng BHXH một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan BHXH.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng BHXH một lần, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top